Tủ Điện: 0913090256 ; Phụ kiện đường dây: 0983286858

Thiết bị cao thế

Máy biến dòng điện
Máy biến điện áp
Chống sét van
Dao cách ly, dao tiếp địa
Máy cắt SF6