0913090256

Tủ hạ thế

Tủ đóng cắt điện hạ thế đến 800V dòng định mức đến 7300A, khả năng chịu dòng ngắn mạch đến 85kA/1s đáp ứng form tủ lên đến 4b.
Đáp ứng các tiêu chuẩn IEC 60439-1, TCVN 3661-81 với các dòng sản phẩm tủ MSB, tủ hòa đồng bộ, tủ ATS, tủ tụ bù, tủ điều khiển động cơ, tủ phân phối điện tầng...
TỦ HẠ THẾ PHÂN PHỐI
TỦ HẠ THẾ TỔNG- MSB ĐẾN 6300A
TỦ HẠ THẾ BÙ DUNG KHÁNG