0913090256

Tủ trung thế

Tủ đóng cắt điện trung thế đến 40,5kV dòng định mức đến 4000A, khả năng chịu dòng ngắn mạch đến 50kA/3s.
Sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001, tiêu chuẩn IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60529,…
Thí nghiệm điển hình (Type test) tại phòng thí nghiệm KERI, Trung tâm đo lường chất lượng 1, 3 (Quatest 1, Quatest 3) trước khi lên lưới điện
Thí nghiệm (Testing) bởi một trung tâm thí nghiệm độc lập và được nghiệm thu đóng điện của công ty điện lực quản lý vận hành.