0913090256

TỦ TRUNG THẾ C-AIS/ LS ELECTRIC -12/24KV

• Mã sản phẩm: C-AIS
• Nhóm sản phẩm: Tủ trung thế
• Tình trạng: Mời đặt hàng

0913090256▪ Ứng dụng: Khu công nghiệp công nghệ cao, tòa nhà, trung tâm thương mại, bệnh viện.
▪ Tủ C-AIS là kết quả của sự nghiên cứu chuyên sâu của LS Electric Việt Nam, cho phép bạn tận dụng tất cả các ưu thế của một công nghệ hiện đại.
▪ Sản phẩm C-AIS được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, và tuân theo các tiêu chuẩn của IEC: 60694, 62271-200, 60265, 62271-105, 60255, 62271-100, 62271-102.Sản phẩm khác