Hotline: 0913090256

Vật tư thiết bị trạm biến áp

Vật tư thiết bị trạm biến áp

Tủ điện trung thế
Hệ thống Scada trong nghành điện
Phụ kiện trạm biến áp
Ống nhôm thanh cái
Robot thi công cáp ngầm
Máy biến áp phòng nổ
Máy biến áp dầu
Máy biến áp khô
Cầu dao phụ tải khí sf6
Cầu dao phụ tải
Chống sét van
Máy biến dòng điện
Máy biến điện áp
Chống sét van
Dao cách ly, dao tiếp địa
Máy cắt SF6
Hệ thống bù lọc trong nhà
Sơ đồ mạch lọc chính
Sơ đồ một mạch lọc
Hệ thống tụ bù của bộ lọc