Hotline: 0983286858 - 0913090256

Phụ kiện đường dây

Phụ kiện đường dây


Ghíp A50-240+3 bu lông
Kẹp cáp thép
Kẹp ngừng cáp duplex loại nêm
Kẹp treo cáp ABC
Kẹp rẽ nhánh IPC
Kẹp T
Kẹp chữ T
Kẹp cáp nhôm
Các loại đầu cốt
Cốt cao thế đồng nhôm
Cốt cao thế đồng
Cốt hạ thế đồng
Khóa néo nêm
Đầu cốt nối lèo
Đầu cốt đồng (DT)
Đầu cốt đồng nhôm
Đầu cốt kiểu SY
Đầu cốt nhôm
Chuỗi néo cáp quang OPGW
Khuyên lót cáp quang
Hộp nối cáp quang
Ống nhôm hợp kim F70/80
Cột thép đơn thân