Hotline: 0913090256

Phụ kiện đường dây

Phụ kiện đường dây

Chuỗi đỡ dây 70-120-160kN
Gu dông treo chuỗi
Móc treo chữ U
Khánh đơn tam giác
Vòng treo đầu tròn 2 chân
Cách điện thủy tinh
Mắt nối đơn W
Mắt nối kép WS
Mắt nối trung gian
Khóa đỡ dây
Khóa đỡ dây chống sét
Đệm dây
Chuỗi néo dây 70-120-160kN
Gu đông treo chuỗi
Móc treo chữ U
Mắt nối điều chỉnh
Khánh kép tam giác
Vòng treo đầu tròn
Cách điện polymer
Mắt nối đơn MN
Mắt nối kép MN
Nối chuyển tiếp
Mắt nối trung gian
Mắt nối lắp ráp