Hotline: 0983286858 - 0913090256

Phụ kiện đường dây

Phụ kiện đường dây


Móc treo U
Khóa néo bu lông
Khóa néo ép
Phụ kiện đường dây
Phụ kiện đường dây 220kV, 500kV
Khóa đỡ chống sét
Khóa đỡ
Khánh
Nối thẳng góc
Vòng treo lắp sừng phóng điện
Mỏ phóng điện
Khung đinh vị 2 dây
Bản treo vuông góc kép
Bản treo vuông góc đơn
Ống nối ép
Ống nối bọc cách điện
Ống nối xoắn
Sứ đứng
Tạ chống rung
Tạ bù
Kẹp ngừng cáp abc
Kẹp nối đất