Hotline: 0913090256

Cách điện

Cách điện

Xà cách điện composite
Sứ đứng 110kV, 220kV, 500kV
Cách điện composite
Sứ thủy tinh PSD70E
Sứ thủy tinh U125B
Sứ thủy tinh U120B
Cách điện thuỷ tinh