0913090256 ; 0983286858

Sản phẩm mới

TỦ HẠ THẾ PHÂN PHỐI
Máy biến áp khô LS Hàn Quốc
TỦ HẠ THẾ TỔNG- MSB ĐẾN 6300A
TỦ HẠ THẾ BÙ DUNG KHÁNG
Chuỗi néo dây 70-120-160kN
Vòng treo đầu tròn
Khánh kép tam giác
Cách điện thủy tinh
Khung đinh vị 2 dây
Kẹp cáp thép
Cầu dao phụ tải khí sf6
Máy cắt SF6
Hệ thống bù lọc trong nhà
Sơ đồ một mạch lọc
Hệ thống tụ bù của bộ lọc
Bộ lọc sóng hài tích cực APF
Sứ đứng 110kV, 220kV, 500kV
Sứ thủy tinh PSD70E
Sứ thủy tinh U125B
Cách điện thuỷ tinh
Cột thép đơn thân
Các loại đầu cốt
Bản treo vuông góc kép
Khóa đỡ chống sét
Mỏ phóng điện
Mắt nối trung gian
Khóa đỡ
Mắt nối kép MN
Phụ kiện đường dây
Móc treo chữ U
Mắt nối kép WS
Nối chuyển tiếp