Hotline: 0913090256

Sản phẩm tiêu biểu

Tủ trung thế LGDH 40.5kV
Chuỗi néo dây 70-120-160kN
Vòng treo đầu tròn
Khánh kép tam giác
Đầu cốt nối lèo
Cách điện thủy tinh
Khung đinh vị 2 dây
Kẹp cáp thép
Máy biến áp phòng nổ
Máy biến áp dầu
Máy biến áp khô
Cầu dao phụ tải khí sf6
Cầu dao phụ tải
Chống sét van
Máy biến dòng điện
Máy biến điện áp
Chống sét van
Dao cách ly, dao tiếp địa
Máy cắt SF6
Hệ thống bù lọc trong nhà
Sơ đồ mạch lọc chính
Sơ đồ một mạch lọc
Hệ thống tụ bù của bộ lọc
Hệ thống bù và lọc sóng hài SVC
Bộ lọc sóng hài tích cực APF
Tủ tụ bù và lọc sóng hài
Sứ đứng 110kV, 220kV, 500kV
Cách điện composite
Sứ thủy tinh PSD70E
Sứ thủy tinh U125B
Sứ thủy tinh U120B
Cách điện thuỷ tinh
Cột thép đơn thân
Đầu cốt đồng (DT)
Các loại đầu cốt
Ống nối bọc cách điện
Kẹp ngừng cáp duplex loại nêm
Đầu cốt đồng nhôm
Đầu cốt nhôm
Kẹp T
Kẹp chữ T
Kẹp cáp nhôm
Mắt nối đơn MN