Hotline: 0913090256

Mắt nối kép MN

• Mã sản phẩm: MNK105
• Nhóm sản phẩm: Phụ kiện đường dây cao thế, trung thế
• Tình trạng: Mời đặt hàng
Giá bán: 38,500 đ

Hotline: 0913090256Kiểu Mã sản phẩm Đơn Giá (VNĐ)
7 KN MN2-7 38,500
90 KN MN2-9  
12KN MN2-12 71,500
16KN MN2-17 104,500


Sản phẩm khác

Gu dông treo chuỗi
Móc treo chữ U
Khánh đơn tam giác
Mắt nối kép WS
Mắt nối trung gian
Khóa đỡ dây
Khóa đỡ dây chống sét
Gu đông treo chuỗi
Móc treo chữ U
Mắt nối điều chỉnh
Khánh kép tam giác
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối đơn MN
Nối chuyển tiếp
Móc treo U
Khóa néo bu lông
Khóa néo ép
Phụ kiện đường dây
Phụ kiện đường dây 220kV, 500kV
Khóa đỡ chống sét