Hotline: 0913090256

Khóa néo bu lông

• Mã sản phẩm: N85
• Nhóm sản phẩm: Phụ kiện đường dây cao thế, trung thế
• Tình trạng: Mời đặt hàng

Hotline: 0913090256Loại Mã sản phẩm
DÂY AC95 AC95
KHÓA NÉO 3 GU DONG N158
  N158


Sản phẩm khác

Gu dông treo chuỗi
Móc treo chữ U
Khánh đơn tam giác
Mắt nối kép WS
Mắt nối trung gian
Khóa đỡ dây
Khóa đỡ dây chống sét
Gu đông treo chuỗi
Móc treo chữ U
Mắt nối điều chỉnh
Khánh kép tam giác
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối đơn MN
Mắt nối kép MN
Nối chuyển tiếp
Móc treo U
Khóa néo ép
Phụ kiện đường dây
Phụ kiện đường dây 220kV, 500kV
Khóa đỡ chống sét