Hotline: 0913090256

Cách điện thủy tinh

• Mã sản phẩm: CD-TT
• Nhóm sản phẩm: Phụ kiện đường dây
• Tình trạng: Mời đặt hàng
Giá bán: 150,000 đ

Hotline: 0913090256Mã sản phẩm Giá sản phẩm
U70BS 150,000 VNĐ
U120B 185,000VNĐ
160BSP  Sản phẩm khác

Chuỗi đỡ dây 70-120-160kN
Vòng treo đầu tròn 2 chân
Mắt nối đơn W
Đệm dây
Chuỗi néo dây 70-120-160kN
Cách điện polymer
Mắt nối trung gian
Mắt nối lắp ráp
Vòng treo lắp sừng phóng điện
Khung đinh vị 2 dây
Sứ đứng
Ghíp A50-240+3 bu lông
Cốt cao thế đồng nhôm
Cốt cao thế đồng
Cốt hạ thế đồng
Chuỗi néo cáp quang OPGW
Khuyên lót cáp quang
Hộp nối cáp quang
Ống nhôm hợp kim F70/80