Hotline: 0913090256

Cách điện thuỷ tinh

• Mã sản phẩm: NG-CDTT55
• Nhóm sản phẩm: Cách điện thuỷ tinh
• Tình trạng: Mời đặt hàng

Hotline: 0913090256Cách điện thuỷ tinh dùng cho các đường dây trên không từ 22kV đến 500kV

 Mã hiệu: U70, U120, U160, U210, ...
- Tải trọng: 70kN, 120kN, 160kN, 210kN, .


Sản phẩm khác

Sứ thủy tinh PSD70E
Sứ thủy tinh U125B
Sứ thủy tinh U120B