Tủ Điện: 0913090256 ; Phụ kiện đường dây: 0983286858

Tạ chống rung dây chống sét

• Mã sản phẩm: Ta chong rung 33
• Nhóm sản phẩm: Phụ kiện đường dây cao thế, trung thế
• Tình trạng: Mời đặt hàng
Giá bán: 112,200 đ

Tủ Điện: 0913090256 ; Phụ kiện đường dây: 0983286858



Tên Đơn giá (VNĐ)
CR2-9 112,200

 


Sản phẩm khác

Gu dông treo chuỗi
Móc treo chữ U
Khánh đơn tam giác
Mắt nối kép WS
Mắt nối trung gian
Khóa đỡ dây
Khóa đỡ dây chống sét
Gu đông treo chuỗi
Móc treo chữ U
Mắt nối điều chỉnh
Khánh kép tam giác
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối đơn MN
Mắt nối kép MN
Nối chuyển tiếp
Móc treo U
Khóa néo bu lông
Khóa néo ép
Phụ kiện đường dây
Phụ kiện đường dây 220kV, 500kV