Tủ Điện: 0913090256 ; Phụ kiện đường dây: 0983286858

Sứ thủy tinh U125B

• Mã sản phẩm: U125B102
• Nhóm sản phẩm: Cách điện thuỷ tinh
• Tình trạng: Mời đặt hàng

Tủ Điện: 0913090256 ; Phụ kiện đường dây: 0983286858Specifications as following table.
 

Designation
IEC305
U125B
Mechanical failing load
kN
125
Mechanical residual strength
kN
100
Diameter of the insulating part, D
mm
255
Spacing, H
mm
146
Nominal creepage distance
mm
320
Ball and socket coupling, d
mm
20
Puncture voltage in insulating medium
kV
130
50 Hz withstand voltage (dry)
kV
70
50 Hz withstand voltage (wet)
kV
40
Dry lightning impulse withstand voltage 1.2/50 +/-
one unit
kV
100/100
Radio interference voltage at 0.5 MHz
dB
86
kV
30
Weight
kg
4.1

 


Sản phẩm khác

Sứ thủy tinh PSD70E
Sứ thủy tinh U120B
Cách điện thuỷ tinh