Tủ Điện: 0913090256 ; Phụ kiện đường dây: 0983286858

Sứ thủy tinh U120B

• Mã sản phẩm: U120B101
• Nhóm sản phẩm: Cách điện thuỷ tinh
• Tình trạng: Mời đặt hàng

Tủ Điện: 0913090256 ; Phụ kiện đường dây: 0983286858Thông số kỹ thuật theo bảng sau : 
 

 
Designation
IEC305
 
U120B
U120B
GOST27661
PS120B
PS120B
PS120B
Mechanical failing load
kN
120
120
120
Mechanical residual strength
kN
96
96
96
Diameter of the insulating part, D
mm
255
255
255
Spacing, H
mm
127
146
127/146/170
Nominal creepage distance
mm
320
320
320
Ball and socket coupling, d
mm
16
16
16
Puncture voltage in insulating medium
kV
130
130
130
50 Hz withstand voltage (dry)
kV
70
70
75
50 Hz withstand voltage (wet)
kV
40
40
40
Dry lightning impulse withstand voltage 1.2/50 +/-
one unit
kV
100/100
100/100
100/100
Radio interference voltage at 0.5 MHz
dB
60
60
60
kV
20
20
20
dB
86
86
86
kV
30
30
30
Weight
kg
3.9
3.9
3.9

 


Sản phẩm khác

Sứ thủy tinh PSD70E
Sứ thủy tinh U125B
Cách điện thuỷ tinh