Tủ Điện: 0913090256 ; Phụ kiện đường dây: 0983286858

Sứ thủy tinh PSD70E

• Mã sản phẩm: PSD70E103
• Nhóm sản phẩm: Cách điện thuỷ tinh
• Tình trạng: Mời đặt hàng

Tủ Điện: 0913090256 ; Phụ kiện đường dây: 0983286858Ball and socket type
Standard profile

 

Specifications as following table.

 

Designation
IEC305
 
 
 
 
GOST27661
PSD70E
PSD70E
PSD70E
PSD70E
Mechanical failing load
kN
70
70
70
70
Mechanical residual strength
kN
56
56
56
56
Diameter of the insulating part, D
mm
270
270
270
270
Spacing, H
mm
127
146
127
127
Nominal creepage distance
mm
411
411
411
411
Ball and socket coupling, d
mm
16
16
16
16
Puncture voltage in insulating medium
kV
130
130
130
130
50 Hz withstand voltage (dry)
kV
75
75
75
75
50 Hz withstand voltage (wet)
kV
45
45
45
45
Dry lightning impulse withstand voltage 1.2/50 +/-
one unit
kV
110/110
110/110
110/110
110/110
Radio interference voltage at 0.5 MHz
dB
60
60
60
60
kV
20
20
20
20
dB
86
86
86
86
kV
25
25
25
25
Weight
kg
4.6
4.6
4.45
4.45

 


Sản phẩm khác

Sứ thủy tinh U125B
Sứ thủy tinh U120B
Cách điện thuỷ tinh