Tủ Điện: 0913090256 ; Phụ kiện đường dây: 0983286858

Sứ đứng 110kV, 220kV, 500kV

• Mã sản phẩm: NG-SDCT57
• Nhóm sản phẩm: Sứ đứng
• Tình trạng: Mời đặt hàng

Tủ Điện: 0913090256 ; Phụ kiện đường dây: 0983286858Sứ đứng dùng trong các trạm biến áp cao thế 110kV đến 500kV. Dùng để đỡ thanh cái, thiết bị cao thế, ...

- Điện áp danh định: 110kV, 220kV, 500kV.

- Chiều dài đường rò: 31kV/mm


Sản phẩm khác