Tủ Điện: 0913090256 ; Phụ kiện đường dây: 0983286858

Khánh kép tam giác

• Mã sản phẩm: KK113
• Nhóm sản phẩm: Phụ kiện đường dây cao thế, trung thế
• Tình trạng: Mời đặt hàng
Giá bán: 239,800 đ

Tủ Điện: 0913090256 ; Phụ kiện đường dây: 0983286858Loại Mã sản phẩm Đơn giá (VNĐ)
70 kN KG2-7 239,800
120 kN KG2-12 341,000
160 kN KG2-16 429,000


Sản phẩm khác

Gu dông treo chuỗi
Móc treo chữ U
Khánh đơn tam giác
Mắt nối kép WS
Mắt nối trung gian
Khóa đỡ dây
Khóa đỡ dây chống sét
Gu đông treo chuỗi
Móc treo chữ U
Mắt nối điều chỉnh
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối đơn MN
Mắt nối kép MN
Nối chuyển tiếp
Móc treo U
Khóa néo bu lông
Khóa néo ép
Phụ kiện đường dây
Phụ kiện đường dây 220kV, 500kV
Khóa đỡ chống sét