Hotline: 0913090256

Kẹp chữ T

• Mã sản phẩm: KT121
• Nhóm sản phẩm: Phụ kiện đường dây cao thế, trung thế
• Tình trạng: Mời đặt hàng

Hotline: 0913090256TÊN ĐƠN GIÁ (VNĐ)
Kẹp rẽ nhánh dây ACSR 240 với ACSR 240  
Kẹp rẽ nhánh dây ACSR 185 với ACSR 185  
Kẹp rẽ nhánh dây ACSR 300 với ACSR 300  

 


Sản phẩm khác

Gu dông treo chuỗi
Móc treo chữ U
Khánh đơn tam giác
Mắt nối kép WS
Mắt nối trung gian
Khóa đỡ dây
Khóa đỡ dây chống sét
Gu đông treo chuỗi
Móc treo chữ U
Mắt nối điều chỉnh
Khánh kép tam giác
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối đơn MN
Mắt nối kép MN
Nối chuyển tiếp
Móc treo U
Khóa néo bu lông
Khóa néo ép
Phụ kiện đường dây
Phụ kiện đường dây 220kV, 500kV