0913090256 ; 0983286858

Hệ thống tự động phân phối điện (DAS)

• Mã sản phẩm: He thong phan phoi27
• Nhóm sản phẩm: Hệ thống trạm biến áp mới
• Tình trạng: Mời đặt hàng

0913090256 ; 0983286858Để hạn chế vùng mất điện, giảm số khách hàng bị mất điện, giảm thời gian mất điện do sự cố thì hệ thống tự động phânphối điện là giải pháp hữu hiệu nhất.
DAS dựa trên cơ sở phát hiện và tách điểm sự cố trên mạng phân phối để đưa ra cách xử lý nhằm nhanh chóng phục hồi cung cấp điện. Có 2 mức tác động của DAS là:
- Cấp 1: Tác động trên bản thân mạng phân phối. Cấp 1 chỉ đòi hỏi cấp điện cho từng xuất tuyến phân phối, xuất tuyến có thể là hình tia (1 nguồn) hoặc mạch vòng (2 nguồn)
- Cấp 2: Xử lý trên toàn hệ thống phân phối của một trạm nguồn hoặc của một khu vực. Cấp 2 yêu cầu hệ thống thông tin hoạt động theo thời gian thực để nhận dạng và điều khiển mạng phân phối (đóng, mở, chuyển sơ đồ…) theo mục tiêu là loại bỏ phần tử sự cố, phục hồi một cách nhanh chóng việc cung cấp điện bình thường. Cấp 2 chỉ thực hiện được khi cấp 1 đã hoàn tất.
 Các đặc điểm cơ bản của hệ DAS:
- Hệ thực hiện việc phát hiện và tách điểm sự cố theo một chu trình kín, tự tác động, không cần có phần mềm điều khiển và đường truyền thông tin. Đây là ưu điểm rất lớn của hệ DAS.
- Chỉ có phần sự cố được cô lập ra khỏi hệ thống lưới điện đang vận hành. Nếu là sự cố ở các nhánh thì chỉ có nhánh bị sự cố được tách ra.
- Thời gian quá độ để xử lý, tách điểm bị sự cố tối đa là 48-50s, thời gian vẫn còn cao, tuy nhiên hiện tại vẫn cho phép đối với các hệ thống lưới phân phối hiện tại.
- Các máy cắt đầu nguồn phải cắt và tự đóng lại 2 lần cho một chu kỳ xử lý sự cố.

- Đối với các mạng phân phối mạcch vòng thì việc trang bị hệ thống DAS phải trang vị thêm relay đóng nguồn dự phòng ở trạng thái mở vòng. Đồng thời cũng xảy ra sự phân bố lại công suất trong mạch vòng

 

 


Sản phẩm khác