0913090256 ; 0983286858

Chuỗi đỡ dây 70-120-160kN

• Mã sản phẩm: CĐD 70-120-160kN
• Nhóm sản phẩm: Phụ kiện đường dây
• Tình trạng: Mời đặt hàng

0913090256 ; 0983286858Sản phẩm khác

Vòng treo đầu tròn 2 chân
Cách điện thủy tinh
Mắt nối đơn W
Đệm dây
Chuỗi néo dây 70-120-160kN
Cách điện polymer
Mắt nối trung gian
Mắt nối lắp ráp
Vòng treo lắp sừng phóng điện
Khung đinh vị 2 dây
Sứ đứng
Ghíp A50-240+3 bu lông
Cốt cao thế đồng nhôm
Cốt cao thế đồng
Cốt hạ thế đồng
Chuỗi néo cáp quang OPGW
Khuyên lót cáp quang
Hộp nối cáp quang
Ống nhôm hợp kim F70/80